Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Materiaalipankki

TUTKIMUSSEMINAARI 2017

Hyvä apurahahakemus.pptx

Kliinisen tutkimuksen erityispiirteet.ppt

Näkyvyyttä tutkimukselle.ppt

Ryhmätyö_apurahat ja budjetti.pptx

Ryhmätyö_Oheisopinnot.pptx

Ryhmätyö_Otoskoko.pptx

Tilastotiede_Aineiston keruun suunnittelu ja toteutus.pdf

Tilastotiede_Otoskoko.pdf

Tilastotiede_StatistinenSuunnittelu_2017.pdf

Tutkimus ja kliininen työ.pptx

Tutkimus ja luvat.pptx