Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Nordic Society for Pediatric ENT (NSP-ENT)

Tukholman Karolinskassa järjestettiin tapaaminen, jossa suunniteltiin pohjoismaista pediatristen KNK-tautien yhdistystä. Yhdistyksen työnimi on Nordic Society for Pediatric ENT (NSP-ENT) ja perustamiskokous on tarkoitus pitää 25.-26.9.2015 Lundissa. 

Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on kehittää ja parantaa erikoisalamme lasten hoitoa ja diagnostiikkaa, sekä tukea koulutusta ja tutkimusta erikoisalaamme liittyen. Yhdistys on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille lääkäreille erikoisalasta riippumatta. Alustavasti on ajateltu, että yhdistyksen hallitukseen tulisi kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä kustakin pohjoismaasta. Lisäksi suunnitelmissa on, että yhdistys järjestäisi pohjoismaisen kokouksen joka toinen vuosi, ESPOn kanssa vuorotellen. Yhdistyksen virallinen kieli on englanti.

Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Tuomas Klockarsiin ( tuomas.klockars@hus.fi )niin pääsette postituslistalle ja saatte lisätietoa tulevasta toiminnasta.

facebook