Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Kohdeapuraha UEP:n kongressiin 2018

Suomen foniatrit ry jakaa neljä osallistumismaksun suuruista apurahaa nuorille lääkäreille mahdollistamaan osallistumisen UEP:n kongressiin (29th Congress of Union of The European Phoniatricians) 13.-16.6.2018 Helsingissä.

Hakukriteerit:
•       nuori ikä (myöntämisen ajankohtana alle 35 v)
•       kiinnostus foniatriaan tai foniatrisiin häiriöihin (ääni-, puhe-, kieli- ja nielemishäiriöt)
•       halukkuus osallistua UEP:n kongressiin (www.uep2018.com)
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Suomen foniatrit ry:n sihteerille (jonna.kuuskoski@tyks.fi) 25.2.2018 mennessä.

facebook