Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Lisäkoulutusohjelmat

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi jatkaa kouluttautumista suorittamalla jonkin neljästä alla mainitusta lisäkoulutusohjelmasta. Lisäkoulutusohjelmaan kuuluu alan käytännön palvelu (väh. 2 v.) , teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja kuulustelu. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät alla olevasta linkistä.

Audiologia

Otologia

Pään ja kaulan kirurgia

Rinoallergologia- ja kirurgia

Linkki erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmien opinto-oppaisiin ja muuhun infoon