Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Apurahat

Alla esiteltävät apurahat on listattu hakuajan mukaan.

TAMMIKUU

KAUTE-säätiö / 
Santasalon rahasto
Säätiöön kuuluu kaksi erikoisrahastoa. Santasalon rahasto tukee puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimusta sekä kehitystyötä biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla.


Maud Kuistilan 
Muistosäätiö
Apurahoja tutkimustyöstä kokemusta omaaville tutkijoille erityisesti väitöskirjatyöhön ja sen jälkeiseen tutkimustyöhön, jotta he voisivat omistautua päätoimisesti muusta ansiotyöstä vapaana tutkimustyölle.​


Suomalainen 
Konkordia-liitto
Suomalainen Konkordia-liitto myöntää korkeintaan 8000 euron suuruisia työskentelyapurahoja naisille lisensiaattityön tai väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi. Lisäksi lisensiaattityön tai väitöskirjan tekijöille korkeintaan 1500 euron suuruisia matka-apurahoja ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten​


Korvatautien tutkimussäätiö

 

Korvatautien tutkimussäätiö on perustettu vuonna 1954 tukemaan ja edistämään korva-, nenä- ja kurkkutauteja sekä puhe- ja äänihäiriöitä käsittelevää tutkimustyötä.​
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja eri rahastoista ja tukee alansa tutkimus- ja koulutustoimintaa.​


Turunmaan Duodecim –seura

 

Turunmaan Duodecim-seura tukee vuosittain jäsenistöönsä kuuluvia tutkijoita, ennen kaikkea tutkimusuransa alkutaipaleella olevia jakamalla apurahoja lääketiedettä ja kansanterveyttä edistävään tutkimustyöhön. Seura palkitsee jäseniä myös laadukkaista uusista väitöskirjoista.​


KYS tutkimussäätiö

 

KYSissä tehtävän terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen sekä sairaalan tutkimustyön tunnetuksi tekeminen.


 

TAMMI-HELMI-MAALISKUU

Ella ja Georg Ehrnrootin säätiö

 

Säätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti tohtoriksi väitelleille nuorille henkilöille. Apurahat ovat tieteellistä jatkotutkimusta ja kirjallista toimintaa varten ja niiden myöntäminen edellyttää vähintään osittaista virkavapaata.


Emil Aaltosen Säätiö

 

Suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukeminen. Apurahojen hakijana voi olla yksityinen tutkija. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään.​


Oskar Öflunds Stiftelse

 

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.​


Suomen kulttuurirahaston Maakuntarahastot

 

Maakuntarahastot tukevat oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.​


Tiina ja Antti Herlinin 
Säätiö
Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö tukee tieteellistä tutkimusta, taiteellista toimintaa sekä muita säätiön tarkoitusta tukevia hankkeita.​


Virustautien 
Tutkimussäätiö
Apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti väitöskirjaa tekeville tai äskettäin väitelleille virustutkijoille jotka eivät ole aiemmin saaneet säätiöltä apurahaa.​


OLVI-säätiö
(tammi-maaliskuu)​​
Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja, nuorten jatko-opintojen edellytysten parantamista, kotiseututyötä sekä mm. kala- ja maatalouden kehittämistä.   ​


 

HELMIKUU

Ida Montinin Säätiö

 

Säätiö myöntää apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen nuorille tutkijoille astma-, sydän- ja syöpätautien alalla sekä pohjoispohjalaisten kauppatieteiden opiskelun tukemiseen.       


Kunnallisalan 
kehittämissäätiö
Säätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.​


 

MAALISKUU

Eila ja Veikko Lesosen 
säätiö
Eija ja Veikko Lesosen säätiön perustamisajatuksena oli halu tukea erityisesti Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointia. Säätiön kautta avustusten jakamisesta voitiin tehdä säännönmukaista ja kohdentaa avustukset sinne, missä niitä aidosti tarvitaan – tekijöille. Säätiön avustukset kohdennetaan lähinnä Pohjois-Suomen alueella tapahtuvaan, lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön.


Lastentautien 
Tutkimussäätiö
Apurahat lasten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin.​


Pohjois-Suomen  terveydenhuollon 
tukisäätiö TERTTU
Säätiö tukee terveystieteellistä tutkimusta, kehittää terveydenhuollon palveluja sekä järjestää ja tukee alan koulutusta.​


Suomalais-norjalainen Lääketieteen Säätiö Säätiön tarkoituksena on tukea Suomen lääketieteellistä ja sosiaalilääketieteellistä tutkimustyötä jakamalla sitä varten stipendejä.​


 

HUHTIKUU

Suomen Onkologianyhdistys r.y.
(maalis-huhtikuu)
Yhdistys jakaa apurahoja nuorten tutkijoiden kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Lisäksi sädehoitoryhmä jakaa yhteensä enintään 5 000 euron arvosta matka-apurahoja sädehoitoon tai säteilybiologiaan liittyvien kongressimatkojen kustannuksiin


Otto A. Malmin Lahjoitusrahasto

 

 

Säätiö edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille. Apurahat jaetaan joka toinen vuosi kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin (parittomina vuosina, esim. 2019, 2021, 2023 jne.), joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen (parillisina vuosina, esim. 2020, 2022, 2024 jne.)​


Biomedicum Helsinki –säätiö
(huhti-toukokuu)​
Säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. ​


 

TOUKO-KESÄKUU

Jenny ja Antti Wihurin rahasto 

 

Apurahoja myönnetään tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille.


Suomen Lääketieteen 
Säätiö
Säätiö myöntää apurahoja tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville.​


Terveyden edistämisen määräraha
(touko-kesäkuu)​
Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.​


 

KESÄ-SYYSKUU

Syöpäsäätiö
(kesä-elokuu)
Keväällä jaetaan matka-apurahat. Syksyllä jaetaan suurapurahat, muut tutkimusryhmille tarkoitetut apurahat, väitöskirja-apurahat ja tuetaan psykososiaalisen syöpätutkimuksen hankkeita.


Instrumentariumin 
Tiedesäätiö​(kesä-syyskuu)​
Instrumentariumin Tiedesäätiö tukee lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvää luonnontieteellistä ja taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö myöntää kohdealueilla tutkimusta harjoittavien äskettäin väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen henkilökohtaisia post doc -apurahoja vähintään yhden vuoden (12 kk) mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Lisäksi säätiö voi julistaa haettavaksi 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahoja. Kyseinen apuraha on tarkoitettu vastikään ulkomailta Suomeen palaavalle itsenäistyvälle tutkijalle joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen.​


OLVI-säätiö
(heinä-syyskuu)​
Olvi-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja, nuorten jatko-opintojen edellytysten parantamista, kotiseututyötä sekä mm. kala- ja maatalouden kehittämistä.   ​


 

ELOKUU

Arvo ja Lea Ylppö säätiö

 

Säätiö jakaa vuosittain elokuussa apurahoja, jotka tarkoitettu ensisijaisesti lastenneurologian tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan väitöskirjantekijän tai väitelleen tutkijan päätoimiseen työskentelyyn. Toissijaisesti apurahaa voidaan myöntää lastenneurologian erikoisalan tutkimusprojekteille. Apuraha tulee käyttää sinä vuonna, jolle se on myönnetty.


Jalmari ja Rauha 
Ahokkaan Säätiö
Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä keuhkosairauksien, psykiatrian, endokrinologian ja syöpäsairauksien aloilla.​


Kunnallisalan 
kehittämissäätiö
Säätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.​


Suomen Aivosäätiö

 

 

Suomen Aivosäätiö jakaa apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin läheisesti liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Säätiölle lahjoituksen tehneet haluavat tukea kotimaista aivojen ja hermoston toiminnan tai sairauksien tutkimusta.​


 

ELO-SYYSKUU

Orionin Tutkimussäätiö
(elo-syyskuu)
Säätiö tukee lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian ja niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja näiden alojen nuorille tutkijoille väitöskirjatyöhön ja äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamiseen.


Paolon Säätiön nimikkorahastot
(elo-syyskuu)​
Apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi​.


Suomalainen Tiedeakatemia
(elo-syyskuu)​
Väisälän rahasto jakaa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille. ​


Säätiöiden post doc –pooli
(elo-syyskuu)​
Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattavan, joustava rahoitus yhdestä lähteestä.​


Alkoholitutkimussäätiö
(syyskuu)​
Säätiö myöntää apurahoja alkoholinkäyttöä koskeviin tutkimuksiin; tutkimuksiin, jotka selvittelevät alkoholia yksilön ja yhteiskunnan ongelmana; raittiustoimintaa koskeviin tutkimuksiin; raittiustoimintaa koskeviin tutkimuksiin; alkoholitutkimukseen liittyvään huumausainetutkimukseen; rahapelihaittoja koskeviin tutkimuksiin.​


Juho Vainion Säätiö
(syyskuu)​
Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Tuen kohteita ovat erityisesti terveysliikunta, terveellinen ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen sekä mielenterveyden ja ympäristöterveyden edistäminen.​


 

SYYSKUU

Koneen Säätiö

 

 

Apurahaa voi hakea tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke), tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille), muuhun kulttuurityöhön.


Kunnanlääkäri Uulo Arhion
rahaston apurahat
Apurahat jaetaan ensisijaisesti lääketieteelliseen vanhustutkimukseen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen​


Päivikki ja Sakari 
Sohlbergin Säätiö
Säätiö myöntää apurahoja lasten ja vanhusten hyvinvointia edistävään, ensijaisesti kliiniseen tutkimukseen ja sosiaalisiin hankkeisiin.​


Työsuojelurahasto

 

 

 

Rahasto rahoittaa ensisijaisesti soveltuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tuotoksella on oltava yleisempää käytännön merkitystä suomalaiselle työelämälle. Rahoitettava hanke käsittelee laajasti työympäristöä, työoloja, työterveyttä, työturvallisuutta, työelämän suhteita tai työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta.​


Yrjö Jahnssonin säätiö

 

 

Lääketieteen painoalueina ovat lääketieteelliset tutkimukset, jotka käsittelevät: 1) elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia, 2) kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutkimusta, 3) nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia. Terveystaloustieteen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät: terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta.​


 

SYYS-LOKAKUU

Juhani Ahon Lääketieteen 
Tutkimusrahasto sr
Vuonna 1972 perustetun säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteellistä ja kliinisen kemian tutkimustyötä. Säätiö jakaa apurahoja vuosittain alan tutkijoille.


Sigrid Juseliuksen säätiö
 / varttunut tutkija​
“Sigrid Jusélius varttunut tutkija”- tehtävät ovat 3-vuotisia ja tarkoitettu dosentille tai vastaavan pätevyyden saavuttaneelle itsenäiselle lääketieteen tutkijalle, jolla ei haetulle ajanjaksolle ole omaa tutkijan virkaa tai työsuhdetta. ​


Sigrid Juseliuksen säätiö
 / Fellowship​
Väitelleet tutkijat ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön (1-2 vuotta). Apurahaa ei myönnetä ulkomailla jo käynnissä olevaan tutkimustyöhön.​


Sigrid Juseliuksen säätiö
 / suurapuraha​
Haettavissa 1-2 lääketieteellisen tutkimuksen suurapurahaa 3-5 vuodeksi. Apurahahakemuksessa tulee olla kaksi professori- tai dosenttitasoista päähakijaa, joista toinen on perustutkija ja toinen kliinikko.​


 

LOKA-JOULUKUU

Irja Karvosen syöpäsäätiö

 

Säätiön ja rahastojen tarkoituksena on kehittää ja tukea syöpäsairauksien tutkimusta ja hoitoa Päijät-Hämeessä. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja syöpäsairauksia koskeviin tutkimuksiin ja syöpä-sairauksien hoito- ja tutkimuslaitteiden hankkimiseen. Etusijalle asetetaan päijäthämäläiset hakijat.


Suomen Kulttuurirahasto Keskusrahasto

 

Apurahat on suunnattu väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti​


Korvatautien tutkimussäätiö
(marraskuu)​
Säätiö jakaa apurahoja korva-, nenä- ja kurkkutauteja sekä puhe- ja äänihäiriöitä käsittelevän tieteellisen työn edistämiseksi.​


TYKS -säätiö

 

Säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun korkeakoulutasoisen terveystieteen tutkimusta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.​


 

JATKUVAHAKU

Avohoidon tutkimussäätiö

 

Avohoitoon suuntautuva tutkimustyö, lähinnä väitöskirjatasoisille tai varttuneille tutkijoille.


Jane ja Aatos Erkon Säätiö

 

Säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. ​


 

HAKUAJAT ILMOITETAAN ERIKSEEN / EI TIEDOSSA

Nokia Foundation

 

 

 

To promote and support Finnish scientific development and education in the fields of information technology, telecommunications and related scientific disciplines.
NokiaScholarship: applications August September.
Nokia Visiting Professor and Centennial: applications January, May, August, October.
Fulbright-Nokia: applications March – July.Jorma Ollila Grant: applications August – September​


Suomen Lääkäriliiton 
apurahat
painotus vaihtelee​


Pirkanmaan syöpäyhdistys (hakuajat ei tiedossa)​ Yhdistys tukee ja kuntouttaa syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään sekä ehkäisee syöpää ja parantaa syövän varhaista toteamista. Lisäksi yhdistys tukesyövän tieteellistä tutkimusta. ​