Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Professori Martti Sorrista kunniajäsen.

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry päätti syysvuosikokouksessaan 3.10.2013 kutsua professori Martti Sorrin yhdistyksen kunniajäseneksi.

Martti Sorri on syntynyt ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kemissä. Hän on suorittanut Oulun yliopistossa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1970, valmistunut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäriksi 1976, väitellyt lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1979, valmistunut audiologian erikoislääkäriksi 1981 ja saanut kuntoutuksen erityispätevyyden vuonna 2001. Hän on toiminut Oulun yliopistollisen sairaalan palveluksessa vuodesta 1972, pisimpään kuulokeskuksen osastonylilääkärin virassa 1981–1994. Oulun yliopiston palveluksessa hän on ollut apulaisopettajana 1976–1979, nimitetty dosentiksi 1981, toiminut apulaisprofessorina 1994–1997, tutkimusprofessorina 1998–1999 ja professorina 1999–2010. Martti Sorri on merkittävä ja tunnettu kansainvälisen tiedeyhteisön jäsen; hänellä on yli 150 kansainvälistä alkuperäisjulkaisua korva-, nenä- ja kurkkutautien ja audiologian alalta ja hän on ohjannut 11 väitöskirjaa.

Martti Sorri on toiminut aktiivisesti sekä kansallisissa että kansainvälisissä lääketieteen yhdistyksissä ja järjestöissä edistäen erikoisalamme toimintaa. Hän on ollut mm. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan jäsen, on Suomen audiologian yhdistyksen perustajajäsen ja toiminut pitkään yhdistyksen puheenjohtajana.  Hän on ollut Suomen Otolaryngologiyhdistyksen hallituksen jäsenenä, ja puheenjohtajana vuosina 1989 – 1990. Lisäksi hän on edustanut Suomea useissa kansainvälisissä audiologian alan järjestöissä. Martti Sorri on merkittävästi ollut kehittämässä monitieteellistä kuulon kuntoutusta ja tutkimusta.

Martti Sorri tunnetaan erittäin hyvänä ja pidettynä opettajana ja luennoitsijana. Hän on saavuttanut potilaidensa ja kollegoidensa varauksettoman luottamuksen.

facebook