Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Erikoislääkärikoulutus

Korva-, nenä- ja kurkkutautien koulutusohjelman pituus on 5 vuotta. Koulutus koostuu korva-, nenä- ja kurkkutautipalvelun (4 v) lisäksi terveyskeskuspalvelusta (9 kk) ja ns. reunapalvelusta jollakin kirurgisella erikoisalalla tai neurokirurgiassa tai anestesiologiassa ja tehohoidossa (3 kk).

Koulutukseen kuuluvan teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen laajuus on 80 tuntia, johon sisältyy 20 tuntia hallinto- ja johtamiskoulutusta.

Lokikirjan avulla seurataan jo saatua koulutusta ja toisaalta kartoitetaan miltä osa-alueilta koulutusta tulisi vielä saada. Lokikirjan saa koulutusohjelman vastuuhenkilöltä tai sen voi tulostaa tästä.