Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Vuoden 2023 korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäri

Vuoden 2023 korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäriksi on valittu dosentti Aarno Dietz Kuopiosta. Valiinan teki yhdistyksen hallitus jäseniltä saamiensa ehdotusten perusteella.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan osastonylilääkäri ja osaamiskeskusjohtaja Dietz on valmistunut lääkäriksi ja erikoislääkäriksi Kuopion yliopistosta. Hän on väitellyt tohtoriksi Carl von Ossietzky Universität Oldenburgissa 2014 ja saanut korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentuurin Itä-Suomen yliopistossa 2020.

Ylilääkärinä Dietz on määrätietoisesti ja oikeudenmukaisesti edistänyt klinikan uudistuksia. Työssä häntä innostaa ja motivoi erityisesti kansainvälinen yhteistyö. Hän on laajasti verkostoitunut sekä tutkimusyhteistyön että kliinisen työn osalta. Dietz luennoi säännöllisesti korvakirurgiasta kansainvälisissä kongresseissa ja osallistuu alan opetukseen.

Aarno on luonut vahvan perustan audiologiselle ja korvakirurgiselle tutkimukselle Itä-Suomen Yliopistossa. Tutkimuksesta on syntynyt niin kansallisia kuin kansainvälisiä diagnostisia ja kirurgisia menetelmiä. Aarnon tutkimushankkeet ovat keskeisesti kohdistuneet hoidon laadun parantamiseen.

Lämpimät onnittelut!

facebook