Suomen otolaryngologiyhdistys ry

SELYn marraskuun jäsenkirje

ORL-yhdistys on nykyisin Suomen erikoislääkäriyhdistyksen yhdistysjäsen. Tässä tiedoksenne SELYn marraskuun jäsenkirje.

SELYn marraskuun jäsenkirje 

Ja tässä muutamia poimintoja sisällöstä:

Joulukuun valtuuskuntakokous lähestyy

SELYn valtuuskunta kokoontuu 13.12.23. Kokous tulee keskittymään kokemuksiin uraporrasmallin käyttöönotosta.

Erikoislääkärien täydennyskoulutus on turvattava

SELY on antanut lausunnon luonnokseen asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Erikoislääkäri tekee vaativaa asiantuntijatyötä, mikä edellyttää täydennyskoulutuksen jatkuvaa ajantasaisuutta. Se vaikuttaa hoidon laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen keskeisesti. Täydennyskoulutuksen vähimmäismäärästä tulee säätää koulutuksen sekä tehtävän vaativuuden ja vastuun suhteessa. Erikoislääkäreillä täydennyskoulutusta tulisi olla vähintään 10 päivää vuodessa ja työpaikan sisäistä koulutusta 5 tuntia viikoittain.

Valvontalaki voimaan

Vuoden 2024 alusta tulee voimaan uusi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki. Uudistus on herättänyt kritiikkiä ammatinharjoittajille ja pienille yrityksille tulevista uusista velvoitteista. Jokainen palveluntuottaja, koosta riippumatta, rekisteröityy uuteen Soteri-rekisteriin. Entuudestaan rekisteröityneet siirretään automaattisesti uuteen rekisteriin. Laki tuo myös uutena velvoitteena omavalvontasuunnitelman

Valvira pitää rekisteröitymisprosessista ja uusista säännöksistä webinaarit 24.11. ja 01.12.23.

facebook